No817夏美一球成名写真套图39P夏美爱尤物

No817夏美一球成名写真套图39P夏美爱尤物

性最耗气伤血,故脾胃虚寒,食不化者勿食。《别录》治男子阴痿囊下湿,小便余沥,女人阴痒,腰脊痛,脚痹风弱。

御米治反胃,胸中痰滞。《本经》主五内邪气,胃中热气,面赤酒,鼻白癞,赤癞疮疡。

 引火入肺,多食则大肠受伤。引火入肺,多食则大肠受伤。

《本经》主心腹寒热邪结气聚,四肢酸痛湿痹,久服安五脏。盐酒炒黑治虚火。

筋被斫断者,用旋花根捣汁沥断处,仍以滓敷,日二子名营实《本经》营实主痈疽恶疮,结肉跌筋,败疮热气,阴蚀不瘳,利关节。昔人以川楝为疝气腹痛、杀虫利水专药,然多有用之不效者,不知川楝所主乃囊肿茎强木痛湿热之疝,非痛引入腹厥逆呕涎之寒疝所宜。

虽食品之下,而有温中益气之功,与鱼无异也。 《本经》主五内邪气,周痹风湿,轻身不老,取其甘淡化热,苦寒散湿,湿散则痹着通,化热则五内安。

Leave a Reply