36E的大西瓜好大好脆熟透了可以吃了美女视频

36E的大西瓜好大好脆熟透了可以吃了美女视频

(羌活救苦汤)蔓荆子羌活牛蒡子炒升麻黄耆川芎连翘去心桔梗白芷防风人中黄引用荷叶水煎服。外治法按痈疽溃疡门。

经曰:诸痛为实。【方歌】八仙糕用健脾胃,食少呕泄服之灵,山药人参粳糯米,<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀洗有荡涤之功。

阴盛者,初起色黯不红,塌陷不肿,木硬不疼,则难溃难敛,逆而难治,以其为阴证也。如手阳明大肠、足阳明胃,此二经常多气多血;手太阳小肠、足太阳膀胱、手厥阴包络、足厥阴肝,此四经常多血少气;手少阳三焦、足少阳胆、手少阴心、足少阴肾、手太阴肺、足太阴脾,此六经常多气少血。

 【注】此证无论大人、小儿,俱可以生。外因风寒痘不起,浅淡黯滞不润红,发热恶寒无汗表,苏解散发自然松。

 内补黄耆汤,治溃疡口干。 其肿溃内外治法,俱按百会疽【方歌】侵脑疽生透脑旁,湿火攻发属太阳,穴名五处知其位,【注】此疽生于透脑疽侧下,由太阳膀胱经湿火而成,穴名五处。

(方歌)虚热原于阴格阳,真寒假热白通汤,散寒姜附葱白茎,厥回热退自然康。 如漫肿不红,似有头而不痛者,宜敷温药,乃引毒外发也。

Leave a Reply