U229艺宁写真套图64P艺宁尤果网

U229艺宁写真套图64P艺宁尤果网

汗出短气,小便不利,化源不清也。欲知大便之燥硬,既审其能食不能食,又当问其小便之利不利。

 故弦浮者,可知少阳转属之遗风;但浮者,是太阳转属之余风也。申酉为阳明主时,即日晡也。

少阳表邪不解,必需之。发热者,热自里达外,阴出之阳,故不死。

初服汤当大便,不尔者尽饮之。 六腑气绝于外者,手足寒;五脏气绝于内者,利下不禁。

条目繁多,未易领会,人多苦之。心下者,胃口也。

然此三条,皆因谵语而发,不重在热入血室,更不重在伤寒中风。汗下后,而柴胡证仍在者,仍用柴胡汤加减。

Leave a Reply