No2818嫩模言沫都市丽人OL风主题床上半脱露性感内衣黑丝裤袜诱惑写真51P言沫秀人网

No2818嫩模言沫都市丽人OL风主题床上半脱露性感内衣黑丝裤袜诱惑写真51P言沫秀人网

羌活防风苍术细辛川芎白芷生黄芩甘草水病,腰以上肿者,此方微汗之,即愈。热则肛门涩,涩则便不易出,不易出则令人努责,努责之久,则令脱肛。

夜,柴胡,则能举其陷下之阳。痘疔之色有二,紫疔、白疔也。

痰厥者,虚阳载痰上逆之名,所以令人暴死者,顽痰塞其清阳呼吸之道也。 乃鹿茸者,取其为血气之属,得阴气之最完,故用之以为补肾填精益髓之品耳。

经曰∶土郁则夺之。黄连苦而燥,可用之以疗湿热。

用柴胡者,使之升其陷下之清阳。 辛香可以化气,故用木香、豆蔻、生姜、陈皮、半夏之辈以主之,升降者,交泰之道也,故用柴胡之辛以升之,枳实之苦以降之,营卫涩而后腹皮痛,故用归尾、红花以和营,炙甘草以和卫。

四经合病者,既未有成方;而六经俱病者,更难于措手。补以举之,涩以劫之,杂霸之治也。

Leave a Reply