H无遮挡H无码黄3D漫画

H无遮挡H无码黄3D漫画

足下热者,肾脉起于涌泉,肾水一虚,则相火凑之,故足下热也。汤液之中,有用防风者,有用秦艽者,有用皂角仁者,有用荆芥、白芷者,此皆责之风热入脏也;有用芒硝、大黄者,有用槟榔、枳实者,此皆责之实热可下也;有用胡黄连者,有用酒苦参者,有用石莲肉者,有用番木鳖者,此皆责之实热可清也。

佐之竹沥、姜汁以行痰。时发惊悸,心之证也。

取磁石一斤,研末,浸酒中三日,乃可饮取醉。昔虢太子病此,扁鹊以针石熨烙治之而愈。

<目录>卷四\肥气丸息贲丸伏梁丸痞气奔豚丸五方总考此即天鼠之粪也,又名夜明沙。 用滑石、辰砂导去其热,此灶底抽薪之意。

柏皮苦寒降其浊,浊降则阴气顺矣。客寒犯胃,多是饮食寒冷,或因食后呼吸冷气所致。

自非刮肠剖骨之神妙,可以铢两丸散,窥犯其藩墙户牖乎?古人用辛散,必用酸收,所以防其峻厉,犹兵家之节制伏龙肝者,灶中之土也。

Leave a Reply